ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μετατροπή ποινής φυλάκισης ή χρηματικής ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας παρουσιάζει σημαντικές διαφορές αναφορικά με τον ισχύοντα και τον προϊσχύοντα Ποινικό Κώδικα, που στην πράξη διαχωρίζεται σε αδικήματα που τελέστηκαν πριν την 01-07-2019 και σε αυτά που τελέστηκαν μετά την 01-07-2019 (έναρξη ισχύος νέου ΠΚ).

Πριν την 01-07-2019: Για ποινές φυλάκισης έως πέντε (5) ετών που μετατράπηκαν σε χρηματικές, ο καταδικασθείς μπορεί, λόγω οικονομικής αδυναμίας, να ζητήσει την περαιτέρω μετατροπή αυτών σε παροχή κοινωφελούς εργασίας υπό τις εξής 2 προϋποθέσεις:

α) Την χορήγηση βεβαίωσης αποδοχής από τους Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής του Δήμου κατοικίας του και

β) την ουσιαστική χειροτέρευση της προσωπικής και οικονομικής κατάστασης του καταδικασθέντος από την ημέρα της δίκης.

Μετά την 01-07-2019: Σε περίπτωση επιβολής χρηματικής μόνο ποινής από το δικαστήριο, ο καταδικασθείς μπορεί να ζητήσει την μετατροπή αυτής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας υπό τις ανωτέρω (α) και (β) προϋποθέσεις.
Σε περίπτωση ποινής φυλάκισης έως τρία (3) έτη που ο καταδικασθείς δικάστηκε ερήμην, μπορεί να ζητήσει με μεταγενέστερη αίτησή του την μετατροπή αυτής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας (με την προσκόμιση βεβαίωσης αποδοχής από το Δήμο κατοικίας του).

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις μετατροπής της καταδικαστικής ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε σχετική σας υπόθεση. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6936361011 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).

 

Σχετικές Υποθέσεις...

Το γραφείο μας πέτυχε την μετατροπή ποινής φυλάκισης τεσσάρων (4) ετών σε παροχή κοινωφελούς εργασίας στον δήμο κατοικίας της εντολέως μας