ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ (ΑΠΛΗ - ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ)

ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ (ΑΠΛΗ - ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ)

Απλή δυσφήμηση: (362 ΠΚ) Όποιος ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή. Αν η πράξη τελέστηκε δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω διαδικτύου, επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή. Αν το γεγονός είναι αληθινό, η πράξη μένει ατιμώρητη, εκτός εάν αυτό αφορά αποκλειστικά σχέσεις του οικογενειακού ή του ιδιωτικού βίου που δεν θίγουν ή αφορούν το δημόσιο συμφέρον. Η απόδειξη, όμως, της αλήθειας του γεγονότος δεν αποκλείει την τιμωρία για εξύβριση, αν από τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε η δυσφήμηση προκύπτει σκοπός εξύβρισης.

Συκοφαντική δυσφήμηση: (363 ΠΚ) Αν στην περίπτωση του προηγούμενου άρθρου, το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή και αν τελεί την πράξη δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή.

Σχόλια: Με απλά λόγια, όταν ο δράστης α) λέει κάτι αληθές που αφορά άσχετα με το δημόσιο συμφέρον προσωπικά δεδομένα του θύματος (πχ ο τάδε είναι ομοφιλόφιλος) ή β) δεν γνωρίζει ότι αυτό που λέει είναι ψευδές (πχ μου είπαν ότι ο τάδε είναι κλέφτης), έχουμε απλή δυσφήμηση, ενώ όταν γνωρίζει ότι αυτό που λέει είναι ψευδές, έχουμε συκοφαντική.
Δεν αποτελούν όμως δυσφημιστικές πράξεις οι δυσμενείς κρίσεις για επιστημονικές, καλλιτεχνικές ή επαγγελματικές εργασίες, καθώς και για τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον, εκτός και αν εμπεριέχουν σκόπιμα ψεύδη (συκοφαντίες) ή έγιναν με τρόπο από τον οποίο προκύπτει σκοπός εξύβρισης του θύματος.
Αν η δυσφήμηση (συκοφαντική ή απλή) τελέστηκε δημόσια ή μέσω του διαδικτύου, το δικαστήριο μπορεί, με αίτηση εκείνου δυσφημίστηκε, να διατάξει τη δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης.
Για την ποινική δίωξη απαιτείται μήνυση από τον παθόντα, η οποία πρέπει να γίνει εντός τριμήνου από την ώρα που λαμβάνει γνώση της δυσφήμησης ακόμη κι αν ο χρόνος αυτός είναι πολύ μεταγενέστερος από το χρόνο που ειπώθηκε. Διαφορετικά το αδίκημα παραγράφεται.

Σχετικές Υποθέσεις...

Αθώωση εντολέα μας για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης (229 ΠΚ) και της συκοφαντικής δυσφήμησης (363 ΠΚ). Το δικαστήριο πείστηκε ότι
Αθώωση εντολέα μας για τα αδικήματα της ψευδορκίας (πλεόν ψευδής κατάθεση κατ' άρθρο 224 ΠΚ) και της συκοφαντικής δυσφήμησης (363 ΠΚ) από
Αθώωση εντολέα μας για τα αδικήματα 1) της ψευδούς καταμήνυσης (229 ΠΚ), 2) της ψευδούς αναφοράς στην αρχή (224 ΠΚ) και 3) της