Ρύπανση περιβάλλοντος

ΑΘΩΩΣΗ ΓΙΑ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ

Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της ηχορύπανσης (Ν. 1650/1986).

 

Δείτε παρακάτω την απόφαση:

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να ζει σε ένα καθαρό περιβάλλον πηγάζει από το δικαίωμα στη ζωή και για το λόγο αυτό η προστασία του περιβάλλοντος ρυθμίζεται κατ’ αρχήν συνταγματικά με το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος.