Παραγραφή

Νέος νόμος για την παραγραφή των ποινών (Ν. 4689/2020)

Με τον Ν. 4689/2020  (ΦΕΚ Α' 103/27.05.2020) επιχειρήθηκε η αποσυμφόρηση για ακόμη μία φορά (μετά τον Ν.4411/2016) των δικαστηρίων από ποινικές υποθέσεις μικρής απαξίας. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΗΣ

Όσον αφορά τα αδικήματα, αυτά παραγράφονται:
α) τα πλημμελήματα μετά από πέντε (5) έτη σε περίπτωση που δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και μετά από οκτώ (8) έτη σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.