Κληρονομικό

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΤΕΚΝΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ. Προϋποθέσεις και Διαδικασία.

Πλην της διαδεδομένης περίπτωσης υιοθεσίας ανήλικου τέκνου, ένα, σπανιότερο μεν στην πράξη, αλλά εξίσου ενδιαφέρον ζήτημα οικογενειακού δικαίου αποτελεί η υιοθεσία ενήλικου τέκνου.

Προϋποθέσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1579 επ. του Αστικού μας Κώδικα, η υιοθεσία ενηλίκου είναι επιτρεπτή όταν πληρούνται οι κάτωθι θετικές προϋποθέσεις:

Αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής

Μετά θάνατο ενός προσώπου οι στενοί συγγενείς του αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουν με την περιουσία του. Πέρα από τις κλασσικές δυνατότητες που παρέχει ο νόμος, δηλαδή την αποδοχή ή την αποποίηση της κληρονομιάς, υπάρχει και μια τρίτη διέξοδος όχι τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό. Ο νόμος δίνει επιπλέον τη δυνατότητα στον κληρονόμο να αποδεχτεί την περιουσία του θανόντος με το ευεργέτημα της απογραφής, η οποία υπερτερεί σε πλεονεκτήματα από την αποποίηση.

Κληρονομικό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την περιουσία του ανθρώπου μετά το θάνατό του, όπως όως κληρονομική διαδοχή, διαθήκη, νόμιμη μοίρα, κληρονομική αναξιότητα, κληρονομητήριο, κληροδοσία, κ.ά.

Σελίδες