Εξωδικαστικος συμβιβασμός

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ολοένα και περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προστρέχουν στη διαδικασία του Νόμου 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας», δυνάμει του οποίου έχει εισαχθεί τα τελευταία δύο και πλέον έτη, εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών προς Τράπεζες, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.