Αντιρρήσεις κατά της Κράτησης

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Αλλοδαπός χωρίς νόμιμη άδεια διαμονής που συλλαμβάνεται έχει τα ακόλουθα 2 μέσα για να αμυνθεί κατά της κράτησής του.