Άμυνα του Οφειλέτη σε περίπτωση έκδοσης διαταγής πληρωμής, αναγκαστικής κατάσχεσης και πλειστηριασμού

ΑΜΥΝΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΝΑΚΟΠΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ.

Σε περίπτωση έκδοσης σε βάρος οφειλέτη διαταγής πληρωμής από το Δανειστή του (Ιδιώτη, Τραπεζικό Ίδρυμα κλπ), άμεσα θα πρέπει να συμβουλευτεί Δικηγόρο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να προσβάλει τη διαταγή πληρωμής και να εμποδίσει την διαδικασία εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του ακίνητης και κινητής.