Έρευνα των βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων

Έρευνα των βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων

Με την υπ΄αριθμόν 7/2020 Γνωμοδότηση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, αποσαφηνίστηκε το ζήτημα του εάν επιτρέπεται ή όχι έρευνα των βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων από τρίτο πρόσωπο μη κατέχον τη δικηγορική ιδιότητα. Σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση έρευνα στα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων επιτρέπεται σε δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας και κάθε τρίτο πρόσωπο που συνοδεύεται όμως απαραιτήτως από δικηγόρο. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά σε έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων επικοινωνήστε με το γραφείο μας.