ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

(375 ΠΚ) 1. Όποιος ιδιοποιείται παράνομα ξένο κινητό πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη και αν το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή. Αν πρόκειται για αντικείμενο που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεμόνα του παθόντος ή ως μεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή. Αν το αντικείμενο είναι πράγμα μικρής αξίας (377 ΠΚ), επιβάλλεται χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Αν όμως η πράξη τελέστηκε από ανάγκη για άμεση χρήση ή ανάλωση του αντικειμένου της κλοπής, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει την πράξη ατιμώρητη.
2. Αν η αξία του αντικειμένου υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή.
3. Αν η υπεξαίρεση στρέφεται άμεσα κατά του του ελληνικού δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και η αξία του αντικειμένου της υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες.

Σχόλια: Για την ποινική δίωξη των παραγράφων 1 και 2 απαιτείται μήνυση από τον παθόντα (εντός 3μήνου για την παρ. 1), ενώ για την περίπτωση της παρ. 3 ασκείται αυτεπαγγέλτως. Ο δράστης από την πλευρά του απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν, πριν παραπεμφθεί στο δικαστήριο, αποδώσει το πράγμα ή ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα καταβάλλοντας την αξία του υπεξαιρεθέντος και πληρώσει επιπλέον τους προβλεπόμενους τόκους υπερημερίας από την ημέρα τέλεσης του αδικήματος. Για την (πλημμεληματική) υπεξαίρεση της παρ. 1, η δυνατότητα αποζημίωσης του θύματος από τον δράστη επεκτείνεται έως και το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο δικαστήριο του πρώτου βαθμού.
Αν έχει ξεκινήσει η ποινική δίωξη, η παραγραφή επέρχεται στα: 8 χρόνια για την περίπτωση της παρ. 1, 20 χρόνια για την περίπτωση της παρ. 2 και 25 χρόνια για την περίπτωση της παρ. 3.

Σχετικές Υποθέσεις...

Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της υπεξαίρεσης (375 ΠΚ). Το γραφείο μας απέδειξε ότι οι όποιες αποχρώσες ενδείξεις δεν μπορούν σε καμία
Απαλλαγή εντολέα μας για το αδίκημα της Υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και άνω των 120.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση. Το