ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

(169Α ΠΚ) Όποιος παραβιάζει προσωρινή διαταγή ή διάταξη δικαστικής ή εισαγγελικής απόφασης που αφορά:

  • Τη ρύθμιση της χρήσης ή της κατοχής κινητού ή ακινήτου
  • Την άσκηση της γονικής μέριμνας
  • Την επικοινωνία με το τέκνο
  • Τη ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης και της κατανομής των κινητών μεταξύ συζύγων

τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή.

Σχόλια: Η νέα αυτή διάταξη που εισάγεται με τον νέο Ποινικό Κώδικα περιορίζει κατά πολύ την έκταση των μέτρων που καλύπτει. Τιμωρεί μόνο την παραβίαση των ανωτέρω περιπτώσεων αποκλειστικά και δεν καλύπτει παλαιότερα αδικήματα που εκκρεμούν ακόμη στα δικαστήρια και αφορούν παραβίαση ασφαλιστικών μέτρων όπως πχ. της υποχρέωσης αποφυγής προσέγγισης ή επικοινωνίας με συγκεκριμένο άτομο, τα οποία πλέον παραγράφονται.
*Η παραβίαση υποχρέωσης για διατροφή τιμωρείται ξεχωριστά από το άρθρο 358 ΠΚ.