Ενοχικό Δίκαιο

Ενοχικό Δίκαιο

Ενοχικό είναι κατά κύριο λόγο το δίκαιο των συμβάσεων, έχει μεγάλη  σημασία στις συναλλαγές,  αφού στον οικονομικό τομέα καταρτίζονται καθημερινά χιλιάδες συμβάσεων, από τις απλές καθημερινές συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ ιδιωτών μέχρι τις πολύπλοκες και λεπτομερείς συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ επιχειρηματικών μονάδων. Είναι ειδικότερος κλάδος του αστικού δικαίου και ρυθμίζει πλήθος σχέσεων μεταξύ ιδιωτών και περιλαμβάνεται στο δεύτερο βιβλίο του Αστικού Κώδικα.

Σχετικά άρθρα...

Η διαταγή πληρωμής είναι μια δικαστική επιταγή που εκδίδει ο δικαστής, με την οποία διατάζει τον οφειλέτη να πληρώσει στο δανειστή το