Ενδοοικογενειακά αδικήματα - Σωματική Βλάβη - Βία - Απειλή

  1. Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη: (312 ΠΚ) Όποιος προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας σε βάρος άλλου μέλους της οικογένειας (τέκνου ή συζύγου) τιμωρείται με α) φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους όταν η βλάβη χαρακτηρίζεται ως απλή/ελαφριά, β) φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών όταν τελέστηκε με τρόπο που μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά σωματική βλάβη, γ) φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών όταν η βλάβη που προκλήθηκε ήταν βαριά, ενώ αν επεδίωκε την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, με κάθειρξη (5-20 έτη). Η τέλεση της πράξης σε βάρος εγκύου συνιστά επιβαρυντική περίπτωση. Με την πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου -με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους- εξομοιώνεται και η τέλεση των πράξεων των προηγούμενων παραγράφων ενώπιον ανηλίκου (όταν δηλαδή δεν στρέφονται κατά του ίδιου του ανηλίκου αλλά τελούνται ενώπιόν του εις βάρος άλλων). Τέλος με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών τιμωρείται και η μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία, ή ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, ιδίως με την παρατεταμένη απομόνωση, σε βάρος ανηλίκου.
  2. Ενδοοικογενειακή βία: (330 ΠΚ) Όποιος με σωματική βία ή απειλή σωματικής βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης εξαναγκάζει ανήλικο σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή για τις οποίες ο παθών δεν έχει υποχρέωση επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Η ίδια ποινή επιβάλλεται όταν η πράξη τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου ή σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συμβίωσης.
  3. Ενδοοικογενειακή απειλή: (333 ΠΚ) Όποιος προκαλεί σε ανήλικο τρόμο ή ανησυχία απειλώντας αυτόν με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται όταν η πράξη τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου ή σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συμβίωσης.

 

Σχόλια: Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται ακόμη και όταν δεν υπάρχει το τυπικό στοιχείο του γάμου/συμφώνου συμβίωσης, παρά μόνο απλή συμβίωση/συγκατοίκηση. Στην περίπτωση που η παράνομη συμπεριφορά τελεσθεί μεταξύ συγκατοικούντων που δεν έχουν σχέσεις συζύγων ή γονέα-τέκνου (πχ αδέρφια) τότε οι ανωτέρω ποινές ισχύουν στην περίπτωση που το θύμα δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται οι ποινές των τυπικών -μη ενδοοικογενειακών- αδικημάτων (σωματική βλάβη, απειλή κλπ). Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πράγμα που στην πράξη σημαίνει ότι αν ειδοποιηθεί η αστυνομία δεν απαιτείται να υποβληθεί καν μήνυση από τον παθόντα για να σχηματιστεί η δικογραφία. Σε περίπτωση που δεν κληθεί η αστυνομία, η προθεσμία της μήνυσης είναι 5ετής.

Σχετικές Υποθέσεις...

Αθώωση εντολέων μας για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής (333 ΠΚ σε συνδυασμό με Ν.3500/2006 - Ενδοοικογενειακή βία). Το
Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης, ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και απειλής. Στο δικαστήριο αποδείχθηκε
Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (309 ΠΚ) σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συμβίωσης (Ν.3500/2006

Σχετικά άρθρα...

Σύμφωνα με το άρθρο 15 ν. 3500/2006  «Σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ' ου από την