ΕΙΣΤΕ ΘΥΜΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ; - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

ΕΙΣΤΕ ΘΥΜΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ; - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 ν. 3500/2006  «Σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ' ου από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας». 

Η ενδοοικογενειακή βία άργησε πολύ να τυποποιηθεί σα νόμος στο Ελληνικό κράτος. Όταν τελικά τυποποιήθηκε μόλις το 2006 δημιούργησε το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Εάν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας μη διστάσετε να συμβουλευτείτε άμεσα δικηγόρο και να προβείτε το συντομότερο δυνατό στις παρακάτω νομικές ενέργειες, οι οποίες θα οδηγήσουν άμεσα στην προστασία σας από το θύτη.

Τι μπορείτε να κάνετε; 

1) Αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και με έκδοση προσωρινής διαταγής, ζητώντας την απομάκρυνση του θύτη από την κοινή στέγη, την απαγόρευση να πλησιάζει σε αυτή όπως και στο χώρο εργασίας του θύματος και γενικότερα την απαγόρευση της επαφής του θύτη με το θύμα μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Το ίδιο μπορεί να ζητηθεί και για την προστασία των ανήλικων παιδιών, καθώς πιθανολογείται ότι η έκνομη και παράνομη συμπεριφορά του θύτη επηρεάζει αρνητικά την ομαλή ψυχολογική τους ανάπτυξη. Αν ασκείται βία και στα παιδιά όλες οι νομικές διαδικασίες πρέπει να αφορούν και αυτά και να επιληφθεί εισαγγελέας ανηλίκων. Επίσης μπορεί να ζητηθεί να εξεταστεί ο θύτης από ψυχίατρο. 

Με την ίδια αίτηση η αιτούσα έχει δικαίωμα να ζητήσει να της παραδώσει ο καθ’ ού όσα της ανήκουν από την οικοσκευή και κυρίως, αν έχουν ανήλικα παιδιά, να ρυθμιστεί η επιμέλεια αυτών, μηνιαία διατροφή, προσωπική επικοινωνία τους με τον καθ’ου η αίτηση.

2) Αγωγή ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων με την οποία το θύμα έχει επίσης το δικαίωμα να διεκδικήσει χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης , σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3500/2006: «Η κατά το άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος για μία από τις πράξεις του παρόντος νόμου, δεν μπορεί να είναι κατώτερη των χιλίων (1.000) ευρώ, εκτός αν ο ίδιος ο παθών ζήτησε μικρότερο ποσό.»  

3) Μήνυση ή Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή ή στην αρμόδια Εισαγγελία. 

4) Μεταγενέστερες ενέργειες. Εφόσον το θύμα βρίσκεται πλέον ασφαλές και προστατευμένο θα πρέπει περαιτέρω να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες με δεδομένο ότι έχει πραγματοποιηθεί η διάσταση των συζύγων/συντρόφων, εφόσον υπάρχουν ανήλικα παιδιά, πρέπει να προβεί το συντομότερο δυνατό στη ρύθμιση της επιμέλειας των παιδιών, ποσού μηνιαίας διατροφής για τα παιδιά, την προσωπική επικοινωνία με τον πατέρα  και όσα αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων.

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε υπόθεση αφορά κάθε μορφή βίας εντός της οικογενείας σας σε αστικό ή ποινικό επίπεδο. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2106437746 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).