Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών εντολέων του γραφείου μας, οι οποίοι δεσμεύτηκαν στο σύνολό τους για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, γνωστή και με τον όρο «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικότερα αδικήματα στον ευρύτερο χώρο του οικονομικού εγκλήματος.