Αυτόφωρο

ΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Το αυτόφωρο έγκλημα προβλέπεται στο άρθρο 242 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Αναλυτικότερα σύμφωνα με την παρ. 1 του ως άνω άρθρου ως γνήσιο αυτόφωρο έγκλημα ορίζεται «το έγκλημα εκείνο, στο οποίο ο δράστης καταλαμβάνεται την ώρα που το τελεί», ενώ σύμφωνα με την παρ.