ΑΘΩΩΣΗ ΓΙΑ ΨΕΥΔΗ ΥΠΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

Αθώωση του εντολέα μας για ψευδή Υπεύθυνη Δήλωση

Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης (παράβαση άρθρ. 8 & 22 ν. 1599/86).

Στο δικαστήριο παραστάθηκε η συνεργάτης του γραφείου μας Σιαντίδου Ευαγγελία

 

Δείτε παρακάτω την απόφαση: