ΥΠΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

(222 ΠΚ) Όποιος με σκοπό να βλάψει άλλον αποκρύπτει, βλάπτει ή καταστρέφει έγγραφο του οποίου δεν είναι κύριος ή δεν είναι αποκλειστικά κύριος ή που άλλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την παράδοση ή την επίδειξή του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή.