ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ

ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ

(404 ΠΚ) 1. Όποιος για την παροχή πίστωσης, ανανέωσης ή παράτασης της προθεσμίας πληρωμής εκμεταλλεύεται την οικονομική ανάγκη, την πνευματική αδυναμία, ή την απειρία εκείνου που παίρνει την πίστωση, συμφωνεί ή παίρνει για τον εαυτό του ή για τρίτον περιουσιακά ωφελήματα, που είναι προφανώς δυσανάλογα ή υπερβαίνουν το κατά το νόμο θεμιτό ποσοστό τόκου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή.
2. Αν ο υπαίτιος επιχειρεί κατ' επάγγελμα τις τοκογλυφικές πράξεις της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και χρηματική ποινή.

 

Σχόλια: Με το Ν.4619/2019 η κατ’ επάγγελμα τέλεση τοκογλυφίας μετατράπηκε σε πλημμέλημα. Με τις αλλαγές όμως του Ν.4855/2021 μετατράπηκε πάλι σε κακούργημα. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως σε αντίθεση με την περίπτωση της παρ. 1 όπου απαιτείται μήνυση από τον παθόντα εντός 3μήνου. Ο δράστης απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν, έως και το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο δικαστήριο του πρώτου βαθμού, ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα, καταβάλλοντας αποδεδειγμένα σε αυτόν το κεφάλαιο συν τους τόκους υπερημερίας από την ημέρα τέλεσης του εγκλήματος.

Σχετικές Υποθέσεις...

Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της εκβίασης (385 ΠΚ) και τοκογλυφίας κατ' επάγγελμα (404 ΠΚ). Ο εντολέας μας, ο οποίος ασκούσε το