ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

1) Απλή σωματική βλάβη: (308 ΠΚ) Όποιος προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή. Αν η κάκωση ή βλάβη της υγείας που του προξένησε είναι εντελώς ελαφρά, τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Ο δράστης είναι δυνατό να απαλλαγεί από κάθε ποινή αν παρασύρθηκε στην πράξη από δικαιολογημένη αγανάκτηση, εξαιτίας μιας αμέσως προηγούμενης πράξης που τέλεσε ο παθών εναντίον του ή ενώπιον του και που ήταν ιδιαίτερα σκληρή ή βάναυση.
2) Επικίνδυνη σωματική βλάβη: (309 ΠΚ) Αν η πράξη του πρώτου άρθρου τελέστηκε με τρόπο που μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά σωματική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση έως (3) τρία έτη.
3) Βαριά σωματική βλάβη: (310 ΠΚ) Αν η πράξη του πρώτου άρθρου είχε ως επακόλουθο τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντα επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Όποιος προκαλεί σε άλλον βαριά σωματική βλάβη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν επεδίωκε την πρόκληση της βαριάς σωματικής βλάβης, τιμωρείται με κάθειρξη (5-20 έτη).
4) Θανατηφόρα σωματική βλάβη: (311 ΠΚ) Αν η πράξη του πρώτου άρθρου είχε επακόλουθο το θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη. Αν ο υπαίτιος επιδίωκε τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος επιβάλλεται κάθειρξη (5-20 έτη).
5) Σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων: (312 ΠΚ) Με την επιφύλαξη διατάξεων ειδικών ποινικών νόμων, όποιος προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας σε ανήλικο ή σε πρόσωπο που δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του, τιμωρείται: α) για την πράξη της απλής σωματικής βλάβης με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, β) για την πράξη της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, γ) για την πράξη του βαριάς σωματικής βλάβης, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και αν επεδίωκε την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με κάθειρξη (5-20 έτη) και δ) για την πράξη της μη σκοπούμενης θανατηφόρας σωματικής βλάβης, με κάθειρξη (5-20 έτη).
6) Σωματική βλάβη από αμέλεια: (315 ΠΚ) Όποιος από αμέλεια προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας. Αν η σωματική βλάβη που προκλήθηκε είναι βαριά τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη, ενώ αν είναι εντελώς ελαφρά, επιβάλλεται χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.

Αν η τέλεση των ανωτέρω εγκλημάτων γίνεται εναντίον υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή στο πλαίσιο αυτής, αυτό συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.

 

Σχόλια: Για τα αδικήματα της απλής σωματικής βλάβης και της σωματικής βλάβης από αμέλεια απαιτείται μήνυση από τον παθόντα, η οποία πρέπει να γίνει εντός τριμήνου από το συμβάν αλλιώς το αδίκημα παραγράφεται. Εξαίρεση αποτελεί στην πρώτη περίπτωση η σωματική βλάβη που στρέφεται κατά δημοσίου υπαλλήλου κατά την άσκηση της υπηρεσίας του και στην δεύτερη περίπτωση όταν η βλάβη προκαλείται από οδηγό αυτοκινήτου. Στις δύο αυτές περιπτώσεις η ποινική δίωξη ξεκινάει και αυτεπαγγέλτως, ενώ η προθεσμία της μήνυσης είναι 5ετής.

Σχετικές Υποθέσεις...

Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της ληστείας (380 ΠΚ) και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (309 ΠΚ). Άλλη μια περίπτωση που το θύμα
Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της ληστείας (380 ΠΚ), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (309 ΠΚ) και της οπλοφορίας και οπλοχρησίας (Ν.
Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (309 ΠΚ) και της οπλοχρησίας. Κατά τη διάρκεια της δίκης, μέσα από τις