Σωματική βλάβη

-Απλή σωματική βλάβη: (308 ΠΚ) Όποιος προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή. Αν η κάκωση ή βλάβη της υγείας που του προξένησε είναι εντελώς ελαφρά, τιμωρείται με παροχή κοινωφελούς εργασίας. Ο δράστης είναι δυνατό να απαλλαγεί από κάθε ποινή αν παρασύρθηκε στην πράξη από δικαιολογημένη αγανάκτηση, εξαιτίας μιας αμέσως προηγούμενης πράξης που τέλεσε ο παθών εναντίον του ή ενώπιον του και που ήταν ιδιαίτερα σκληρή ή βάναυση.
-Επικίνδυνη σωματική βλάβη: (309 ΠΚ) Αν η πράξη του προηγούμενου άρθρου τελέστηκε με τρόπο που μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά σωματική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση έως (3) τρία έτη ή χρηματική ποινή.
-Βαριά σωματική βλάβη: (310 ΠΚ) Όποιος προκαλεί σε άλλον βαριά σωματική βλάβη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Αν επεδίωκε την πρόκληση της βαριάς σωματικής βλάβης, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη.
-Θανατηφόρα σωματική βλάβη: (311 ΠΚ) Αν η σωματική βλάβη είχε επακόλουθο το θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη. Αν ο υπαίτιος επιδίωκε τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος επιβάλλεται κάθειρξη (5-15 έτη).
-Σωματική βλάβη από αμέλεια: (315 ΠΚ) Όποιος από αμέλεια προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου τιμωρείται με παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηματική ποινή ή φυλάκιση έως δύο (2) έτη. Αν η σωματική βλάβη που προκλήθηκε είναι εντελώς ελαφρά, επιβάλλεται παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηματική ποινή.

Σχόλια: Για τα αδικήματα της απλής σωματικής βλάβης και της σωματικής βλάβης από αμέλεια απαιτείται μήνυση από τον παθόντα, η οποία πρέπει να γίνει εντός τριμήνου από το συμβάν αλλιώς το αδίκημα παραγράφεται. Εξαίρεση αποτελεί στην πρώτη περίπτωση η σωματική βλάβη που στρέφεται κατά δημοσίου υπαλλήλου κατά την άσκηση της υπηρεσίας του και στην δεύτερη περίπτωση όταν η βλάβη προκαλείται από οδηγό αυτοκινήτου. Στις δύο αυτές περιπτώσεις η ποινική δίωξη ξεκινάει και αυτεπαγγέλτως, ενώ η προθεσμία της μήνυσης είναι 5ετής.

Αρχική

Value Loyalty Commitment