ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

(285 ΠΚ) Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα μεταδοθεί η ασθένεια σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

Όποιος παραβιάζει τα μέτρα από αμέλεια, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή. Ο υπαίτιος, όμως, δεν τιμωρείται αν με τη θέλησή του αποτρέψει τον κίνδυνο ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές δώσει αφορμή για την αποτροπή του.

 

Σχόλια: To αδίκημα αυτό βρίσκει εφαρμογή στην παραβίαση των μέτρων για τον κορωνοϊό (corona virus). Τιμωρείται, όταν τελείται με πρόθεση, με φυλάκιση έως πέντε (5) χρόνια και με χρηματική ποινή. Όταν τελείται από αμέλεια, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή. Εδώ υπάγονται όσοι “σπάνε” την καραντίνα που τους έχει επιβληθεί ή λειτουργούν επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε υποχρεωτική αναστολή από το κράτος. Σε περίπτωση δε που προκύψει μόλυνση άλλου ανθρώπου λόγω της παραβίασης, οι ποινές που προβλέπονται είναι πολύ αυστηρές και μπορεί να φτάσουν μέχρι στην κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών αν αυτός που μολύνθηκε αποβιώσει τελικά λόγω του ιού! Δυστυχώς στην περίπτωση του κορωνοϊού δύσκολα μπορεί να εφαρμοστεί η περίπτωση που ο δράστης μένει ατιμώρητος (αν με τη θέλησή του αποτρέψει τον κίνδυνο ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές δώσει αφορμή για την αποτροπή του), εκτός αν επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας (κατάσταση ανάγκης) ή αποδείξει ότι ο κίνδυνος που προκλήθηκε από την πράξη του αυτή ήταν εκ των περιστάσεων ιδιαιτέρως μικρής βαρύτητας.