ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

(360 ΠΚ) Όποιος, ενώ έχει υποχρέωση εποπτείας ανηλίκου παραλείπει να το παρεμποδίσει από την τέλεση αξιόποινης πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος, αν δεν συντρέχει περίπτωση να τιμωρηθεί αυστηρότερα με άλλη διάταξη. Αν ο υπαίτιος της παράλειψης είναι πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου και ιδίως γονέας ή επίτροπος, επιβάλλεται φυλάκιση έως δύο (2) έτη.

Σχόλια: Οι γονείς έχουν δυνητικά ανά πάσα στιγμή ευθύνη για τις παράνομες πράξεις του ανηλίκου τέκνου τους. Υποχρέωση εποπτείας μπορεί να έχουν παράλληλα οι γονείς και ο δάσκαλος όταν ο ανήλικος είναι στο σχολείο ή οι γονείς και ο προπονητής στίβου, δάσκαλος χορού κλπ. Αν όμως οι γονείς έχουν φροντίσει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα διαπαιδαγώγησης και αποτροπής του ανηλίκου από εν γένει παραβατικές συμπεριφορές και παρ' όλα αυτά ο ανήλικος, όντας υπό την εποπτεία τρίτου, παραβατεί, οι πρώτοι δεν φέρουν ευθύνη. Το ίδιο μπορεί αν ισχύσει και στην περίπτωση που ο ανήλικος παραβατεί για πρώτη φορά, με αποτέλεσμα η παράβαση να θεωρείται μεμονωμένο και μη αναμενόμενο συμβάν.

Σχετικά άρθρα...

Στο ελληνικό ποινικό σύστημα, οι ανήλικοι από δώδεκα (12) έως δεκαοχτώ (18) ετών τιμωρούνται για τη διάπραξη άδικων πράξεων, σύμφωνα με το