Παραχάραξη και κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων

(207-208 ΠΚ) Όποιος παραποιεί ή νοθεύει νόμισμα (ή άλλο ενσώματο μέσο που έχει νομισματική αξία όπως πιστωτικές κάρτες, επιταγές, συναλλαγματικές κλπ) με σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο, ή κατέχει πλαστό νόμισμα με τον ίδιο σκοπό, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος, εν γνώσει της πλαστότητας, θέτει σε κυκλοφορία τέτοιο νόμισμα. Όταν η φερόμενη αξία και ο αριθμός των πλαστών είναι μικρός επιβάλλεται φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή. Αν κάτοχος είχε δεχτεί το πλαστό νόμισμα ή άλλο μέσο πληρωμής σαν γνήσιο, επιβάλλεται φυλάκιση έως έξι (6) μήνες ή χρηματική ποινή.

Σχόλια: Η κατοχή και κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων για να τιμωρείται από το νόμο προϋποθέτει ότι ο κάτοχος του πλαστού γνωρίζει ότι αυτό είναι πλαστό. Αν το κατέχει και το χρησιμοποιήσει εν αγνοία του, δεν τιμωρείται. Στην περίπτωση που η αξία του πλαστού είναι μικρή (μικρή θα μπορούσε να θεωρηθεί κατά τη γνώμη του γράφοντος έως το χαρτονόμισμα των 50 ευρώ -πολύ επιεικώς ίσως και αυτό των 100 ευρώ-) ή περισσότερα πλαστά που ανταποκρίνονται σε αυτά τα ποσά (πχ 5 χαρτονομίσματα των 10 ευρώ) επιβάλλεται ποινή φυλάκισης αντί για κάθειρξη, ενώ αν αυτό προήλθε από πληρωμή τρίτου προς τον δράστη η φυλάκιση που επιβάλλεται είναι ακόμη μικρότερη.

Αρχική

Value Loyalty Commitment