ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ (ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ)

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ (ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ)

(348α ΠΚ) 1. Όποιος με πρόθεση παράγει, προμηθεύεται, διακινεί ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.
2. Όταν η παραπάνω πράξη τελείται μέσω πληροφοριακών συστημάτων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.
3. Οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 τιμωρούνται με κάθειρξη (5-20 έτη) και χρηματική ποινή:
        α. αν τελέσθηκαν κατ' επάγγελμα,
   β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της σωματικής δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο,
    γ. αν στον δράστη της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας έχουν εμπιστευθεί ανήλικο για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά.
4. Αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του ανηλικου, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή.
5. Όποιος εν γνώσει του αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή.

Σχόλια: Υλικό παιδικής πορνογραφίας συνιστά η αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα (πχ φωτογραφίες, περιοδικά κλπ) των γεννητικών οργάνων ή ολόκληρου του σώματος του ανηλίκου ή προσώπου που εμφανίζεται ως ανήλικο (κι ας μην είναι), κατά τρόπο που φανερά να προκαλεί γενετήσια διέγερση σε αυτόν που το βλέπει. Το γυμνό δηλαδή από μόνο του δεν αρκεί για να αποτελέσει υλικό παιδικής πορνογραφίας, όπως πχ μια φωτογραφία από μια παραλία γυμνιστών. Πρέπει ξεκάθαρα από τη στάση του σώματος ή από την συμμετοχή σε ερωτικές περιπτύξεις να ενδείκνυται για την πρόκληση σεξουαλικής διέγερσης σε αυτούς που απευθύνεται. Στην παράγραφο 5, τιμωρείται (ελαφρύτερα) αυτός που αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω υπολογιστή χωρίς όμως να γίνεται κάτοχος αυτού (πχ αυτός που παρακολουθεί ένα βίντεο σε ένα παράνομο site προβολής τέτοιων ταινιών με ανηλίκους).

Σχετικές Υποθέσεις...

Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων (348α ΠΚ) κατά συνήθεια και με χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν έχουν