ΓΕΝΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ή ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥΣ

ΓΕΝΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ή ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥΣ

Αποπλάνηση ανηλίκου: (339 παρ.1 ΠΚ) Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη με πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε (15) ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη (χωρίς όμως αμοιβή ή άλλα υλικά ανταλλάγματα), τιμωρείται ως εξής: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα 12 με κάθειρξη (5-20 έτη).
Αν ο δράστης εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη, να παρίσταται σε γενετήσια πράξη μεταξύ άλλων, χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν, τιμωρείται με α) φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή αν ο ανήλικος είναι μικρότερος των 14 ετών και β) φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή αν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.

Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής: (351α ΠΚ) Οι πράξεις της 1ης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου, όταν τελούνται κατόπιν αμοιβής ή άλλων υλικών ανταλλαγμάτων τιμωρούνται: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα 12, όχι όμως και τα δεκαπέντε (15) έτη, με κάθειρξη (5-20 έτη) και χρηματική ποινή και γ) αν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε (15) έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηματική ποινή. Αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του παθόντος επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.

Οι γενετήσιες πράξεις μεταξύ ανηλίκων (339 παρ.2 ΠΚ) κάτω των 15 ετών δεν τιμωρούνται, εκτός αν η μεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη των 3 ετών, οπότε μπορούν να επιβληθούν μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.

Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου: (337 ΠΚ) Όποιος με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα, με προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις, με γενετήσιες πράξεις που τελούνται ενώπιον άλλου ή με επίδειξη των γεννητικών του οργάνων, προσβάλλει βάναυσα την τιμή ανηλίκου νεότερου των 12 ετών τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή.
Ενήλικος, ο οποίος μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ή τεχνολογιών πληροφορικής αποκτά επαφή με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη και με χειρονομίες ή προτάσεις, προσβάλλει την τιμή του ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν επακολούθησε συνάντηση ο ενήλικος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους: (348β ΠΚ) Όποιος με πρόθεση, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, προτείνει σε ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη, να συναντήσει τον ίδιο ή τρίτο, με σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του ανηλίκου των αδικημάτων της αποπλάνησης ή πορνογραφίας ανηλίκων, όταν η πρόταση αυτή ακολουθείται από περαιτέρω πράξεις που οδηγούν σε μία τέτοια συνάντηση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

Κατάχρηση (εμπιστευμένων) ανηλίκων: (342 ΠΚ)  1. Ο ενήλικος ο οποίος ενεργεί γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, τον οποίον του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείται ως εξής: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα (14) έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα (14) έτη, με κάθειρξη (5-20 έτη) και χρηματική ποινή.
Συνιστά επιβαρυντική περίσταση η τέλεση της πράξης: α) από οικείο, β) από πρόσωπο που συνοικεί με τον ανήλικο ή διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους οικείους του, γ) από εκπαιδευτικό, παιδαγωγό, γυμναστή ή άλλο πρόσωπο που παραδίδει μαθήματα στον ανήλικο, δ) από πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες του ανηλίκου, ε) από κληρικό με τον οποίο ο ανήλικος διατηρεί πνευματική σχέση, στ) από ψυχολόγο, ιατρό, νοσοκόμο ή από ειδικό επιστήμονα που παρέχει τις υπηρεσίες του στον ανήλικο, ζ) από πρόσωπο που καταχράται τη διανοητική ή σωματική αναπηρία του ανηλίκου.
2. Ο ενήλικος ο οποίος απευθύνει χειρονομίες, προτάσεις ή εξιστορεί ή απεικονίζει ή παρουσιάζει πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε ανήλικο, τον οποίον του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας ανηλίκων: (353 ΠΚ) Όποιος εν γνώση προσβάλλει βάναυσα τη γενετήσια ευπρέπεια ανηλίκου νεότερου των δεκαπέντε (15) ετών με πράξη γενετήσιου χαρακτήρα που ενεργείται ενώπιόν του τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή.

 

Σχόλια: Η διάκριση των αδικημάτων που στρέφονται κατά ανηλίκων είναι αρκετά δυσχερής και περίπλοκη γι αυτό και προτείνεται η επικοινωνία με τον εξειδικευμένο δικηγόρο του γραφείου μας για περαιτέρω πληροφορίες πριν από κάθε ενέργεια. Γενικά για τον ανήλικο που θα αποτελέσει θύμα μιας τέτοιας πράξης είναι πάρα πολύ πιθανόν να υποβληθεί σε ειδική εξέταση της ψυχικής και σωματικής κατάστασής από τις δικαστικές αρχές. Τέλος οι τελευταίες μπορούν πριν αλλά και μετά τη δίκη να διατάξουν την απομάκρυνση του δράστη από το περιβάλλον του θύματος ή την απομάκρυνση του θύματος και την προσωρινή διαμονή του σε προστατευμένο περιβάλλον, καθώς και την απαγόρευση της μεταξύ δράστη και θύματος επικοινωνίας.

Σχετικές Υποθέσεις...

Αθώωση ανηλίκου εντολέα μας για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης με ανήλικο ο οποίος δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη από δράστη ανήλικο, κάτω των