ΓΕΝΕΤΗΣΙΑ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΕΤΗΣΙΑ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

(343 ΠΚ) Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τιμωρούνται: α) όποιος υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, με κατάχρηση σχέσης εργασιακής εξάρτησης οποιασδήποτε φύσης, β) όποιος υποχρεώνει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης, εκμεταλλευόμενος την τη θέση του παθόντος, ως προσώπου, που αναζητά εργασία, γ) οι διορισμένοι ή οπωσδήποτε εργαζόμενοι σε φυλακές ή άλλα κρατητήρια, σε αστυνομικές υπηρεσίες, σε σχολές, παιδαγωγικά ιδρύματα, νοσοκομεία, κλινικές ή κάθε είδους θεραπευτικά καταστήματα ή σε άλλα ιδρύματα προορισμένα να περιθάλπουν πρόσωπα που έχουν ανάγκη από βοήθεια αν, με κατάχρηση της θέσης τους, υποχρεώσουν σε γενετήσια πράξη πρόσωπο που έχει εισαχθεί σ' αυτά τα ιδρύματα.

Σχόλια: Στις περιπτώσεις η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως (δεν απαιτείται μήνυση για την έναρξή της και δεν ανακαλείται). Η ρύθμιση αυτή επήλθε με τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4855/2021 στον Ποινικό Κώδικα, ενώ πριν την ψήφισή του (12/11/2021) οι ανωτέρω πράξεις διώκονταν κατ' έγκληση και ο παθών μπορούσε ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την παύση της ποινικής δίωξης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι λόγω αναδρομικής ισχύος του ευνοϊκότερου νόμου (άρθρο 2 ΠΚ), οι πράξεις που τελέστηκαν πριν τις 12/11/2021 μπορούν να ανακληθούν και σε μεταγενέστερο χρόνο.