Εμπράγματο Δίκαιο

Εμπράγματο είναι το δίκαιο που ρυθμίζει εκείνα τα δικαιώματα που προσφέρουν σε ένα πρόσωπο άμεση εξουσία εναντίον όλων (erga omnes) πάνω σε ένα πράγμα (κινητό ή ακίνητο) είτε φυσικές δυνάμεις και ενέργειες (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, θερμότητα). Εμπράγματα δικαιώματα είναι η κυριότητα, η δουλεία, το ενέχυρο και η υποθήκη.

Αρχική

Value Loyalty Commitment