ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

(236 ΠΚ) 1. Οποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα για ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, τιμωρείται με φυλάκιση (έως πέντε 5 έτη).
2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου, ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και χρηµατική ποινή.

 

Σχόλια: Η ουσιαστική διαφορά της πρώτης παραγράφου σε σχέση με τη δεύτερη, η οποία και τιμωρείται πολύ αυστηρότερα, είναι αν η ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου ήταν νόμιμη ή όχι. Αν τελικά ο υπάλληλος έπραξε κάτι που δεν επιτρέπεται εκ του νόμου, όπως πχ η μη σύλληψη εγκληματία από αστυνομικό κατόπιν δωροδοκίας, η δωροδοκία τιμωρείται ως κακούργημα. Αν ο δράστης, μετά την εξέτασή του από τις αρχές, συμβάλει ουσιωδώς, στην αποκάλυψη της συμμετοχής υπαλλήλου στην πράξη της δωροδοκίας, τιμωρείται με ποινή μειωμένη.