ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

(236 ΠΚ) 1. Όποιος προσφέρει, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άµεσα ή µέσω τρίτου, οποιασδήποτε φύσης αθέµιτο ωφέληµα ανεξαρτήτως αξίας, για τον εαυτό του ή για άλλον, για ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου σε σχέση µε την άσκηση των καθηκόντων του, µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή από τρεις χιλιάδες (3.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαλλήλου, ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και χρηµατική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

 

Σχόλια: Η ουσιαστική διαφορά της πρώτης παραγράφου σε σχέση με τη δεύτερη, η οποία και τιμωρείται πολύ αυστηρότερα, είναι αν η ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου ήταν νόμιμη ή όχι. Αν τελικά ο υπάλληλος έπραξε κάτι που δεν επιτρέπεται εκ του νόμου, όπως πχ η μη σύλληψη εγκληματία από αστυνομικό κατόπιν δωροδοκίας, η δωροδοκία τιμωρείται ως κακούργημα. Αν ο δράστης, μετά την εξέτασή του από τις αρχές, συμβάλει ουσιωδώς, στην αποκάλυψη της συμμετοχής υπαλλήλου στην πράξη της δωροδοκίας, τιμωρείται με ποινή μειωμένη.