ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

(334 ΠΚ) Όποιος εισέρχεται παράνομα ή παραμένει παρά τη θέληση του δικαιούχου στην κατοικία άλλου ή στο χώρο που αυτός χρησιμοποιεί για την εργασία του ή σε χώρο περικλεισμένο που αυτός κατέχει τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή.

Σχόλια: “Οικία” με την έννοια του παρόντος άρθρου είναι, εκτός από το σπίτι, κάθε επαγγελματικός χώρος αλλά και κάθε περιφραγμένος χώρος που βρίσκεται στην κατοχή αυτού που διαταράσσεται η ειρήνη του. Για την άσκηση της ποινικής δίωξης απαιτείται μήνυση από τον παθόντα εντός 3 μηνών από τη στιγμή που λαμβάνει ο κάτοχος του χώρου γνώση της διατάραξης από τον δράστη.