Αντικατάσταση προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους

Η προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί σε όσους κατηγορούνται για κακούργημα και μπορεί να διαρκέσει από 6 έως 18 μήνες.

Επιβάλλεται αντί για περιοριστικούς όρους αν κριθεί ότι αυτοί δεν επαρκούν ώστε αφενός να διασφαλισθεί ότι ο κατηγορούμενος θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο για να δικαστεί και αφετέρου ότι δεν θα διαπράξει άλλα αδικήματα μέχρι την ημέρα της δίκης.

Την προσωρινή κράτηση την επιβάλλει ο Ανακριτής με σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα, ενώ την παράταση αυτής από 6 σε 12 μήνες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις από 12 σε 18 μήνες την αποφασίζει το Δικαστικό Συμβούλιο.

Μέσα άμυνας του προσωρινά κρατουμένου κατά της προσωρινής κράτησης είναι τα ακόλουθα:
1. Προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών εντός 10 ημερών από τη διάταξη του Ανακριτή που διατάσσει την προσωρινή κράτηση.
2. Υπόμνημα ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου που εξετάζει την παράταση ή μη της προσωρινής κράτησης στους 6 και 12 μήνες.
3. Αίτηση -οποτεδήποτε μετά την παραπομπή του κατηγορουμένου σε δίκη- ενώπιον του αρμοδίου Δικαστικού Συμβουλίου ζητώντας την άρση άλλως την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους.
Στους περιοριστικούς όρους συγκαταλέγονται η καταβολή χρηματικού ποσού εγγυοδοσίας, η υποχρέωση εμφάνισης ενώπιον της αστυνομίας (“παρόν”), οι περιορισμοί διαμονής σε συγκεκριμένους τόπους, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ εναλλακτικά προβλέπεται και ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση. 

Για την ευδοκίμηση μιας τέτοιας αίτησης αποφυλάκισης απαιτείται στην πράξη αποδεικτικό μόνιμης διαμονής καθώς και πρότερος σύννομος βίος που φανερώνει πως ο κατηγορούμενος δεν είναι γενικά επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη. Άλλοι λόγοι όπως η ύπαρξη προβλημάτων υγείας, σταθερής εργασίας καθώς και η ύπαρξη οικογενείας και κυρίως ανηλίκων τέκνων συνεκτιμόνται θετικά από το Συμβούλιο.

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία και αρκετές επιτυχίες σε αιτήσεις άρσης ή αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας για να αναλύσουμε τις λεπτομέρειες και να εξειδικεύσουμε τη διαδικασία σχετικά με τη δική σας υπόθεση.

Σχετικά άρθρα...

Με το υπ’ αριθμ. 812/2020 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, αλλοδαπός πελάτης του γραφείου μας και προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές

Αρχική

Value Loyalty Commitment