Αντικατάσταση προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους

Η προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί σε όσους κατηγορούνται για κακούργημα και μπορεί να διαρκέσει από 6 έως 18 μήνες.

Επιβάλλεται αντί για περιοριστικούς όρους αν κριθεί ότι αυτοί δεν επαρκούν ώστε αφενός να διασφαλισθεί ότι ο κατηγορούμενος θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο για να δικαστεί και αφετέρου ότι δεν θα διαπράξει άλλα αδικήματα μέχρι την ημέρα της δίκης.

Την προσωρινή κράτηση την επιβάλλει ο Ανακριτής με σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα, ενώ την παράταση αυτής από 6 σε 12 μήνες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις από 12 σε 18 μήνες την αποφασίζει το Δικαστικό Συμβούλιο.

Μέσα άμυνας του προσωρινά κρατουμένου κατά της προσωρινής κράτησης είναι τα ακόλουθα:
1. Προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών εντός 10 ημερών από τη διάταξη του Ανακριτή που διατάσσει την προσωρινή κράτηση.
2. Υπόμνημα ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου που εξετάζει την παράταση ή μη της προσωρινής κράτησης στους 6 και 12 μήνες.
3. Αίτηση -οποτεδήποτε μετά την παραπομπή του κατηγορουμένου σε δίκη- ενώπιον του αρμοδίου Δικαστικού Συμβουλίου ζητώντας την άρση άλλως την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους.
Στους περιοριστικούς όρους συγκαταλέγονται η καταβολή χρηματικού ποσού εγγυοδοσίας, η υποχρέωση εμφάνισης ενώπιον της αστυνομίας (“παρόν”), οι περιορισμοί διαμονής σε συγκεκριμένους τόπους, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ εναλλακτικά προβλέπεται και ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση. 

Για την ευδοκίμηση μιας τέτοιας αίτησης αποφυλάκισης απαιτείται στην πράξη αποδεικτικό μόνιμης διαμονής καθώς και πρότερος σύννομος βίος που φανερώνει πως ο κατηγορούμενος δεν είναι γενικά επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη. Άλλοι λόγοι όπως η ύπαρξη προβλημάτων υγείας, σταθερής εργασίας καθώς και η ύπαρξη οικογενείας και κυρίως ανηλίκων τέκνων συνεκτιμόνται θετικά από το Συμβούλιο.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία και αρκετές επιτυχίες σε αιτήσεις άρσης ή αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης. Για περισσότερες πληροφορίες ώστε να αναλύσουμε τις λεπτομέρειες και να εξειδικεύσουμε τη διαδικασία σχετικά με τη δική σας υπόθεση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 6936361011 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).

Σχετικές Υποθέσεις...

Μεγάλη επιτυχία του γραφείου μας! Αλλοδαπός πελάτης μας και προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε α)