Αντικατάσταση προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους

Η προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί σε όσους κατηγορούνται για κακούργημα και μπορεί να διαρκέσει από 6 έως 18 μήνες.

Επιβάλλεται αντί για περιοριστικούς όρους αν κριθεί ότι αυτοί δεν επαρκούν ώστε αφενός να διασφαλισθεί ότι ο κατηγορούμενος θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο για να δικαστεί και αφετέρου ότι δεν θα διαπράξει άλλα αδικήματα μέχρι την ημέρα της δίκης.

Την προσωρινή κράτηση την επιβάλλει ο Ανακριτής με σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα, ενώ την παράταση αυτής από 6 σε 12 μήνες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις από 12 σε 18 μήνες την αποφασίζει το Δικαστικό Συμβούλιο.

Μέσα άμυνας του προσωρινά κρατουμένου κατά της προσωρινής κράτησης είναι τα ακόλουθα:
1. Προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών εντός 10 ημερών από τη διάταξη του Ανακριτή που διατάσσει την προσωρινή κράτηση,
2. Αίτηση ενώπιον του Ανακριτή οποτεδήποτε πριν την υπογραφή του πέρατος της κυρίας ανάκρισης,
3. Υπόμνημα ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου που εξετάζει την παράταση ή μη της προσωρινής κράτησης στους 6 και 12 μήνες,
4. Αίτηση -οποτεδήποτε μετά την παραπομπή του κατηγορουμένου σε δίκη- ενώπιον του αρμοδίου Δικαστικού Συμβουλίου,

ζητώντας την άρση άλλως την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους. 
Στους περιοριστικούς όρους συγκαταλέγονται η καταβολή χρηματικού ποσού εγγυοδοσίας, η υποχρέωση εμφάνισης ενώπιον της αστυνομίας (“παρόν”), οι περιορισμοί διαμονής σε συγκεκριμένους τόπους, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ εναλλακτικά προβλέπεται και ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση. 

Για την ευδοκίμηση μιας τέτοιας αίτησης αποφυλάκισης απαιτείται στην πράξη αποδεικτικό μόνιμης διαμονής καθώς και πρότερος σύννομος βίος που φανερώνει πως ο κατηγορούμενος δεν είναι γενικά επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη. Άλλοι λόγοι όπως η ύπαρξη προβλημάτων υγείας, σταθερής εργασίας καθώς και η ύπαρξη οικογενείας και κυρίως ανηλίκων τέκνων συνεκτιμόνται θετικά.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία και αρκετές επιτυχίες σε αιτήσεις άρσης ή αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης. Για περισσότερες πληροφορίες ώστε να αναλύσουμε τις λεπτομέρειες και να εξειδικεύσουμε τη διαδικασία σχετικά με τη δική σας υπόθεση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 6936361011 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).

Σχετικές Υποθέσεις...

Εντολέας μας, κατηγορούμενος για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ο οποίος προφυλακίστηκε από την Ανακρίτρια μετά τη σύλληψή του,
Μεγάλη επιτυχία του γραφείου μας! Αλλοδαπός πελάτης μας και προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε α)