Νόμος 4624/2019 για τα Προσωπικά Δεδομένα

Ήδη από πρώτη Σεπτεμβρίου 2019 (01-09-2019) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4624/2019. Ο εν λόγω νόμος, τυγχάνει εφαρμοστικός του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Καθίσταται λοιπόν πιο επιτακτικό από ποτέ, για όλους τους επαγγελματίες η άμεση συμμόρφωση τους (αν και ήδη θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη από τις 25-05-2018), ιδίως μετά την πρώτη επιβολή προστίμου 150.000 Ευρώ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε επιχείρηση, λόγω της μη συμμόρφωσης της με τον Κανονισμό.

Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό να έρθετε σε επαφή με ειδικό για τη συμμόρφωση της επιχείρησης σας με τον Κανονισμό. Κάτι τέτοιο θα σας γλιτώσει από μελλοντικά πρόστιμα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης, καθώς η συμμόρφωση (εκτός της εικόνας επαγγελματισμού) αποτελεί και συγκριτικό πλεονέκτημα επιλογής της επιχείρησης σε σχέση με κάποια που δεν έχει συμμορφωθεί.

Ο τρόπος και τα βήματα συμμόρφωσης, διαφέρουν, ανάλογα με το είδος των δεδομένων και το είδος της επεξεργασίας, που κάνει ένας επαγγελματίας στα δεδομένα που επεξεργάζεται. Συνοπτικά τα βήματα είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

[Πηγή: https://skglawfirm.gr/nomos-4624-2019-prosopika-dedomena/]

Αρχική

Value Loyalty Commitment