Τομείς Δικαίου

Με μεγάλη εμπειρία, υπευθυνότητα και εχεμύθεια, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη μηνύσεων, υπομνημάτων, αιτήσεων ενώπιον εισαγγελέων και δικαστικών
Αναλαμβάνουμε κάθε είδους υποθέσεις αστικής φύσεως, οικογενειακού δικαίου και συγκεκριμένα την έκδοση διαζυγίων (συναινετικών και κατ’
Με γνώμονα την προάσπιση των οφειλετών, αναλαμβάνουμε τη νομική τους προστασία κατά των τραπεζών, την προσπάθεια ρύθμισης οφειλών φυσικών και
Για την αγορά ενός ακινήτου χωρίς ελαττώματα, το γραφείο μας αναλαμβάνει έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας (προ της αγοράς αλλά και την ημέρα υπογραφής
Παρέχουμε νομική συμβουλευτική σε ζητήματα εργατικού δικαίου (πρόσληψη, ερμηνεία της σύμβασης εργασίας, καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
Αναλαμβάνουμε την έκδοση παντός είδους αδειών διαμονής (εξαιρετικοί λόγοι, εξαρτημένη εργασία, επί μακρόν διαμονή, οικογενειακή επανένωση),

Αρχική

Value Loyalty Commitment