Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου

(360 ΠΚ) Όποιος, ενώ έχει υποχρέωση εποπτείας ανηλίκου νεότερου από δεκαπέντε (15) έτη παραλείπει να το παρεμποδίσει από την τέλεση αξιόποινης πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος.

Σχόλια: Για να έχει ο κηδεμόνας ευθύνη πρέπει το ανήλικο να βρίσκεται στα πλαίσια της εποπτείας του τη στιγμή που το τελευταίο διαπράττει το αδίκημα. Αν πχ το αδίκημα διαπραχθεί στο σχολείο, ο κηδεμόνας δεν φέρει ευθύνη αλλά ευθύνη μπορεί να αναζητηθεί από τον υπεύθυνο δάσκαλο/καθηγητή/διευθυντή.

Αρχική

Value Loyalty Commitment