Αποφυλάκιση με όρους - Αποφυλάκιση με βραχιολάκι

Αποφυλάκιση με όρους μπορεί να χορηγηθεί για τις ακόλουθες ποινές:
Για ποινές φυλάκισης, αν έχουν εκτιθεί τα δύο πέμπτα (⅖) αυτής μικτά (=καθαρές ημέρες εγκλεισμού + μεροκάματα).
Για ποινές κάθειρξης, αν έχουν εκτιθεί τα τρία πέμπτα (⅗) αυτής μικτά από τα οποία τα δύο πέμπτα (⅖) πρέπει να είναι “σκαστά” (=καθαρές ημέρες εγκλεισμού χωρίς υπολογισμό μεροκαμάτων).
Για ισόβια κάθειρξη, αν έχουν εκτιθεί είκοσι (20) έτη μικτά, από τα οποία τα δεκαέξι (16) πρέπει να είναι “σκαστά”.
Οι όροι μπορεί να είναι μεταξύ άλλων και η εμφάνιση (παρόν) στο Α/Τ του τόπου κατοικίας (συνηθέστερο), η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η παρακολούθηση από επιμελητή κοινωνικής αρωγής, η συμμετοχή σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή άλλο θεραπευτικό πρόγραμμα κλπ.

Προβλέπεται και η δυνατότητα για αποφυλάκιση με κατ’ οίκον περιορισμό (“βραχιολάκι”), σε συντομότερο χρονικό διάστημα από τα ανωτέρω και συγκεκριμένα:
Για ποινές φυλάκισης, αν έχει εκτιθεί το ένα πέμπτο (⅕) αυτής μικτό.
Για ποινές κάθειρξης, αν έχουν εκτιθεί τα δύο πέμπτα (⅖) αυτής μικτά από τα οποία πρέπει να έχει εκτιθεί το ένα πέμπτο (⅕) αυτής “σκαστό”
Για ισόβια κάθειρξη, αν έχουν εκτιθεί δεκατέσσερα (14) έτη μικτά, από τα οποία τα δώδεκα (12) πρέπει να είναι “σκαστά”.

Η ως άνω δυνατότητα της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής προβλέπεται και για όσους έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους, για τις μητέρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων τέκνων κάτω των οκτώ (8) ετών και όσων πάσχουν από σοβαρές ασθένειες τελικού σταδίου.

Αρχική

Value Loyalty Commitment